Пумпи за Poliuretan PUR-пена

Graco Reactor H25

Reactor

Постројка за дво-компонентни системи. Идеална за апликација на Poliuree, Poliuretan, полиурентска Pur-пена и дво-компонентни материјали што имаат потреба од греење.

Во зависност од потребите Reactor го има во повеќе изведби:

  • со електричен погон
  • со воздушен погон
  • со електро-хидрауличен погон на пумпите.

Има примена во:

  • хидро изолација со цврста Pur-пена на рамни кровови
  • изолација на ѕидови
  • подкровна изолација(полнење меѓу греди)
  • изолација на цевки, резервоари, базени и сл.
  • термо изолација
  • полнење на делатациони фуги(мостови, брани, споеви на згради идр.)
  • изолација од подземни води и многу други работи.

PDF 300615

PDF 348986

PDF 349104