Опрема за индустриско фарбање (анти-корозивна заштита и мебел индустрија)

Graco Xtreme Airless Sprayer

Xtreme Airless

Xtreme Airless постројката има технолошки најнапреден воздушен мотор. Идеална за анти-корозивна заштита во металниот сектор. Има комплетно високи перформанси, проектирана за ултра густи премази. Сила и карактеристики за најтешки заштитни премази во најновата примена.

Дизајнирана е да работи во најтешките услови.

PDF 300578

PDF 349325

Работен притисок 164-500 bar
Макс. влезен притисок на мотор 5,5-7 bar
Макс. излезен слободен проток 22-52 l/min
Проток при 60 CPM 8-17 l/min
Тежина 110 kg
Graco XP70

XP70 Дво-компонентна постројка

Постројка за дво-компонентни системи. Овозможува брзо и лесно мешање на компонентите и Airless или електростатско нанесување на истите. Постројката има систем за самоперење.

Постројката овозможува мешање на:

  • Еколошки високо цврсти материи, лакови, со малку или без растворувач.
  • Полиуретани
  • Епоксиди
  • Материи што имаат потреба од греење исл.

Постројката овозможува да се менува односот на мешање во 6(шест) комбинации:
1 : 1 | 1.5 : 1 | 2 : 1 | 2.5 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1

Има примена во метал индустријата.

PDF 340657

Merkur Airless X48 and X72

Merkur Airless постројки X48 и X72

Airless постројка за апликација на материјали за анти-корозивна заштита, со високи перформанси за работа. Компактна моќна Airless постројка.


PDF 348913

PDF 349325

Модел Merkur X48 Merkur X72
Макс. притисок за материјал 330 bar 500 bar
Дизна до: 0,025 in 0,021 in
Проток на материјал 4,5 lit/min 3 lit/min
Макс. влез на воздух во мотор 7 bar 7 bar
Тежина на постројката 45 кг 45 кг
e-Xtreme electric Airless spray

e-Xtreme електрична Airless постројка

Електрична Airless постројка за аплицирање на материјали за анти-корозивна заштита. Мобилна постројка, дизајнирана за работа во простории каде што нема компримиран воздух, мотор отпорен на замрзнување и отпорен на запалување предизвикано од испарливите запаливи материјали кои се користат во процесот на анти-корозивната заштита.


PDF 349691

Модел e-Xtreme Ex 45 e-Xtreme Ex 35
Макс. притисок 310 bar 240 bar
Дизна до: 0,021 in 0,023 in
Оперативна температура -5 до +50 -5 до +50
Влезна волтажа Еднофазна 200 до 240 V Еднофазна 200 до 240 V
Ел. мотор 2,5 kVa 2,5 kVa
Тежина 135 кг 135 кг
Пумпа 145 cc 180 cc
Graco Mercury

Merkur Airless

Merkur Airless постројката има примена во метал и дрвната индустрија за финални и декоративни завршни изведби.

Материјали:

  • Сите видови на лакови/нитро водени
  • Сите врсти бои и прајмери
  • Полиуретани
  • Едно и двокомпонентни материјали

PDF 340004

Макс. работен притисок 100-330 bar
Макс. влезен притисок на мотор 5.8-7 bar
Макс. излезен слободен проток 6-24 l/min
Проток при 60 CPM 1,5-9 l/min
Graco Triton

Triton

Ниско притисна мембранска пумпа за високо квалитетни декоративни завршни работи во метално и дрвната индустрија. За сите видови лакови прајмери и основни премази.

Апликација со класичен и електростатски пиштол.

PDF 300541

Макс. работен притисок 7 bar
Макс. проток 32 l/min
Тежина 11-16 kg